Hveiti

refining life

ENVI-udvalget støtter loft på brugen af biobrændstof

Den 11. juli vedtog Miljøudvalget (ENVI) i Europa-Parlamentet MEP Corinne Lepage’s rapport om revisionen af VE-Direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet (FQD) med 43 stemmer for og 26 imod.

Udvalget stemte 43-26 for at hæve loftet til 5,5 %. Tallet er et kompromis, da centrum-højre EPP gruppen ønskede at loftet skulle være højere på omkring 7 % eller slet intet loft overhovedet. Parlamentets Energiudvalg stemte i sidste måned for et loft på 6,5 %, og medlemslandene er delt om emnet.

Beslutningen omfattede også obligatorisk indberetning af indirekte arealanvendelse (ILUC) i FQD.

Især forslaget om at fastsætte et 5,5 % loft på brugen af 1. generations biobrændstoffer vækker bekymring i industrien, hvor man frygter for eksisterende og fremtidige investeringer, samt for jobmuligheder i Europas vedvarende ethanol sektor. Sektoren har allerede investeret næsten 8 milliarder euro i de sidste 8 år, hvilket har skabt 70.000 direkte og indirekte arbejdspladser, og givet offentlige indtægter på 300 millioner euro i Frankrig alene, skriver ePURE i en pressemeddelelse.

"Vi frygter med denne drejning, at Europa risikerer at smide barnet ud med badevandet," udtaler ePURE’s generalsekretær, Rob Vierhout.

Forslaget skelner nemlig ikke mellem biodiesel og det bæredygtige bioethanol.

"Med de rette rammer for vedvarende ethanol fremstillet i Europa, yder industrien et vigtigt bidrag til overgangen til kulstoffattig transport og ansvarlig økonomisk vækst. Denne hjemmedyrkede bæredygtig og vedvarende energikilde kan gavne europæerne og den europæiske økonomi og samtidig mindske transport-udledningen med op til 90 % i forhold til fossile brændstoffer."

Europæiske producenter af vedvarende ethanol støtter behovet for at sikre adgang til mad for alle. Det er derfor, vi forpligter os til at producere mad og brændstof. Faktisk producerer sektoren lige så meget mad som ethanol. Det proteinrige dyrefoder, vi producerer, hjælper Europa til en lavere import og er af strategisk betydning for EU’s kvægavlere, som står over for et ildevarslende proteinunderskud. Som et resultat, kan næsten en million hektar jord i tredjeverdenslande, som i dag dyrkes til foder, anvendes til andre formål.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.