Hveiti

refining life

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2012

Det faktiske energiforbrug faldt i 2012 med 4,2 %. Når man tager højde for udviklingen i BNP blev energieffektiviteten forbedret med 2,6 % i forhold til året før. Det fremgår af Energistatistik 2012, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Vi bruger i dag nogenlunde den samme mængde energi som i 1990, men da der har været en ganske pæn økonomisk vækst siden dengang, svarer den forbedrede energieffektivitet de seneste to årtier til, at hver BNP-enhed krævede 30,7 % mindre energi i 2012 end i 1990.

Udviklingen har været i gang gennem flere årtier, og også i 2012 viser statistikken, at vi er på rette vej. Det er godt for klimaet og økonomien, og det er en udvikling, vi alle kan være meget stolte af. Men vi er langt fra færdige. Med energiaftalen og vækstpakken øger vi indsatsen for at forbedre energieffektiviteten”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i en pressemeddelelse.

CO2 udledningen faldende

Energistatistikken viser også, at andelen af vedvarende energi i elforsyningen er stigende. I 2012 kom 43,1 % af vores el fra vedvarende energikilder – ikke mindst vindmøller. Samtidig falder CO2 udledningen. En foreløbig opgørelse af de samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 2011 til 2012 på 8,1 %. Siden 1990 er udledningen faldet med 25,4 %.

Det er glædeligt, at udledningen af drivhusgasser falder. Men hvis vi skal leve op til de anbefalinger, som vi får fra klimaforskerne, skal vi fortsætte med at reducere udledningen. Vi kan stadig gøre mere – ikke mindst i landbrugs- og transportsektoren”, udtaler Martin Lidegaard.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.