Hveiti

refining life

NGO'er: Rød blok er ikke grøn nok

Grønne organisationer kritiserer oppositionens klimapolitik. Hverken S, SF eller R vil love samme CO2 mål som vores nabolande, skriver Politiken onsdag den 7. september 2011.

De grønne organisationer kritiserer oppositionen for ikke at være lige så ambitiøs som vores nabolande på klimaområdet, skriver Politiken. Tyskland og Sverige har nationale mål om CO2 reduktion på 40 % i 2020, men det er hverken S, SF eller R klar til – selvom de gentagne gange har kritiseret VK-regeringen for at være uambitiøs.

De grønne NGO’er undre sig over det udenrigspolitiske udspil fra S, SF og R, hvor det fremhæves, at Danmarks skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og at vi skal presse på, for at EU’s samlede målsætning skærpes til 30 % i 2020, hvilket også er regeringens politik.

Ifølge den grønne tænketank Concito er 2020-målene langt fra det eneste sted, hvor Danmark klimamæssigt halter efter Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien. 

Concito har beregnet at det vil koste 5-600 kr. ekstra årligt for en gennemsnitlig dansk familie at følge Tyskland og Sverige i de 40 %. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.