Hveiti

refining life

Landbrug & Fødevarer: Milliarder at tjene på biobrændstof

EU estimerer indtægtspotentiale af biomasse til 1.500 mia. kr. Ved at investerer i raffinaderier, vil dansk landbrug kunne få en stor del af kagen. Det skriver Helle Stigel Hansen d. 27. september i LandbrugsAvisen.

LandbrugsAvisen sætter fokus på det store potentiale der er for dansk landbrug, hvis man investerer i bioraffinaderier som Hveiti. 

Efterspørgslen på biobrændstof er stigende, og ifølge EU-Kommissionen udgør indtjeningspotentialet 1.500 mia. kr. 

Ifølge LandbrugsAvisen vil Landbrug & Fødevarer nu gå aktivt ind i debatten for at fremvise det potentiale, som Danmark har i forhold til produktion af biomasse til bioraffinering. 

I LandbrugsAvisen kan man d. 27/9 ligeledes læse artiklen ”Tjen op til 1.600 kr. pr. ha på halm”, som beskriver hvordan Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale for hele landbrugssektoren i bioraffinaderierne. 

Ved at skabe grobund for produktion af biomasse vil landmænd få en risikospredning og et nyt område at få indtægt på. Samtidig vil landbrugs- og fødevareerhvervet overordnet set få en større selvforsyning, f.eks. ved i højere grad at levere protein til sin egen fødevareproduktion og også lave energi til eget forbrug, ” udtaler Mads Helleberg Dorff Christiansen, chefkonsulent i L&F, til LandbrugsAvisen. 

Læs artiklerne i LandbrugsAvisen.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.