Hveiti

refining life

EU-landene: begrænsning af brugen af biobrændstof kræver mere eftertanke

Storbritannien og Frankrig udtalte på fredagens energimøde i det Europæiske Råd at brugen af afgrøde-baserede biobrændstoffer skal mindskes, men sætter samtidig spørgsmålstegn ved detaljerne i Kommissionens forslag om en grænse på 5%, skriver reuters.com.

Bekymring over at nogle biobrændstoffer skaber flere problemer end de løser ledte i september 2012 til et politisk skifte, hvor EU annoncerede planer om at begrænse brugen af afgrøde-baseret biodiesel og bioethanol til 5 % af det totale forbrug af transportbrændstof. 

Energikommissær Guenther Oettinger udtalte fredag at Kommissionens forslag om en 5 % begrænsning havde taget højde for de investeringer som allerede er foretaget, men at det ikke var en endelig plan. 

Han fortalte således på mødet mellem EU’s energiministrer at et lidt højere niveau på 6 eller 7 % nok var mere på linje med markedet, ligesom at man burde kigge separat på biodiesel og bioethanol. 

Vi er villige til at være fleksible,” sagde han.

Grunden til at nogle første generation biobrændstoffer bliver betragtet som problematiske er at de øger den samlede efterspørgsel på afgrøder og fortrænger fødevareproduktionen til nye områder, hvilket kan føre til skovrydning og dræning af tørvemoser. Dette er kendt som ILUC (indirekte arealanvendelse). 

Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard opfordrer til ændringer i Kommissionens plan, herunder en strengere kontrol med biobrændstoffer med en høj ILUC faktor.

Forslaget fra EU Kommissionen indeholder ILUC faktorer til at måle de indirekte emissioner fra biobrændstoffer fremstilet af korn, sukker og oliefrø, men de bærer ingen juridisk vægt. 

Ed Davey, Britisk energi- og miljøminister sagde at Kommissionens tilgang risikerer at øge omkostningerne, samtidig med at det bringer EU’s mål om at nedbringe CO2 emissionerne i fare. 

Biodiesel under beskydning

Formålet med et mål om 10 % brændstof fra vedvarende kilder – hovedsageligt biobrændstoffer – er at opfylde et mål om at reducere EU’s drivhusgasemissioner med 20 % inden 2020 i forhold til niveauet i 1990, og samtidig øge andelen af vedvarende energi i energimikset til 20 %.

Det er klart, at nogle af de måder hvorpå biobrændstoffer har været skadelige for miljøet og underminerer indsatsen mod klimaændringer, skal løses,” udtalte Ed Davey.

Men Kommissionens forslag i sin nuværende form er for meget af et "one-size-fits-all forslag", sagde han og opfordrede til mere forskning og analyse.

Videnskabelige undersøgelser foretaget for Kommissionen har vist at biodiesel fremstillet af raps eller palmeolie har en større ILUC faktor end bioethanol fra sukker eller hvede, og Sverige sagde at dette burde afspejles ved at kun at begrænse brugen af biodiesel.  

Forslaget vil blive drøftet nærmere på et møde for miljøministre i næste måned og derefter ved drøftelser på ministerplan i juni, hvor Irland, indehaver af EU-formandskabet, forventes at afgive en statusrapport.

Kilde: Barbara Lewis og Charlie Dunmore, reuters.com.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.