Hveiti

refining life

Manglende enighed i EU bremser udviklingen af biobrændstoffer

Bæredygtighedskriterierne for produktion af biobrændstoffer også kaldet ILUC (Indirect Land Use Change) har i mere end to år været diskuteret i EU uden resultat. Klare retningslinier vurderes ellers at kunne skabe væksteventyr og arbejdspladser i EU.

Det er Børsen, der med artiklen EU-fnidder bremser bioeventyr, torsdag d. 30. august, sætter fokus på en situation, der har stor betydning for EU's produktion af biobrændstoffer generelt og for hveiti's kommende produktion. Journalisten Jakob Klok har da også interviewet Svend Brandstrup, adm.dir. hveiti, der siger:

Det ville være nemmere for os, hvis politikerne ville lade være med at komme med alle de mange tvetydige meldinger, og reglerne kom på bordet. Usikkerhed er det værste vi ved.

Når det er så svært at blive enige, skyldes det både politiske interessekonflikter og emnets kompleksitet. ILUC dækker over de direkte og indirekte lokale og globale effekter ved brugen af landbrugsareal til produktion af biobrændstoffer. Formålet med ILUC er at afspejle, hvilken effekt det har at inddrage jordarealer til produktion af energi og hvor de fødevarer, der potentielt kunne være dyrket, dyrkes i stedet for (om det f.eks. medfører rydning af skovarealer).

Ifølge Claus Felby, professor Biovidenskabeligt Fakultet Københavns Universitet, er det et væsentligt problem, at man i forhold til emnets kompleksitet har lagt sig fast på at bruge teoretiske modeller som politisk styringsinstrument. Han mener, vejen frem er en mere lavpraktisk tilgang, hvor der laves klare regler for, hvad der er tilladt inden for hver enkelt biobrændsel.

hveiti hilser ILUC velkommen

I hveiti har man længe ventet og håbet på enighed om fælles retningslinier. Når man som i dag kun ser¨på de direkte effekter af arealanvendelsen fokuseres der entydigt på bioethanolen og ikke værdien af øvrige produkter. Dette aspekt er hveiti meget opmærksomme på eller som Svend Brandstrup formulerer det: 

Ved bioraffinering af vinterhvede produceres bl.a. et højværdigt proteinprodukt der kan erstatte sojaskrå i dyrefoder. Sojaskrå produceres typisk i Sydamerika på ikke-bæredygtig vis og udfasningen vil bidrage til en positiv ILUC-effekt.

Tøven i EU medfører tøven i erhvervslivet

Langt størstedelen af den bioethanol, der benyttes i EU, er til trods for det europæiske potentiale i dag importeret. Kåre Riis Nielsen, leder af Novozymes Europakontor, udtaler i Børsens artikel EU-fnidder bremser bioeventyr:

Problemet er, at vi i erhvervslivet ikke for alvor tør investere i Europa, før man har vished om, hvad de nye krav vil gå ud på.

Novozymes er verdens største enzymleverandør og de kan tydeligt se effekten af de manglende politiske resultater i EU. Derimod er der gang i udviklingen af biobrændstoffer i USA, Kina og Brasilien, hvor rammebetingelser er på plads.

Ifølge artiklen i Børsen har Connie Hedegaard lovet et snarligt kompromisforslag og deraf følgende endeligt forslag i løbet af efteråret.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.