Hveiti

refining life

Mejeriselskaberne rykker klimakampen ud i staldende

Ifølge artiklen ”Arla: Vi er ikke i front på klima” af Christian Juul Jørgensen bragt i Landbrugs Avisen den 16. december 2011, rykker Arla nu klimakampen ud i staldende og sætter fokus på bæredygtig landbrugsproduktion..

”Vores kunder efterspørger allerede mål for CO2-reduktion, ikke som et unikt salgsparameter men som et krav, hvis de skal købe Arlas produkter,” udtaler Arlas næstformand Jan Toft Nørgaard til Landbrugs Avisen.

Forbrugerne og butikkerne betragter gården som producerer råvaren som et vigtigt led i produktets historie, hvilket gør at organisationer som Arla ikke kan nøjes med at tage initiativer i selve forretningen.

En del af den klimabelastning som mælke og kødprodukter har med sig fra gården, er den belastning som import af bl.a. foderprotein medfører. Størstedelen af det foderprotein vi bruger i Danmark er sojaprotein importeret fra Sydamerika, hvilket også tæller med i mejeriernes endelige CO2-regnskab.

hveiti’s foderprotein vil blive produceret på Grenaa Havn og kommer fra en lokal råvare. Foderproteinet er blot et af de produkter man udvinder gennem en bioraffineringsproces baseret på vinterhvede. Det betyder at samtidig med at man udnytter hele råvaren til flere forskellige produkter, mindsker man også importen af foderprotein, hjælper med at gøre landbruget mere bæredygtigt, og reducerer på den måde CO2 udledningen.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.