Hveiti

refining life

Ny rapport: benzinbiler bliver grønnere end elbiler

Elbiler alene kan ikke gøre det. Det fastslår en ny rapport fra det uafhængige tyske Öko-Institut, som har undersøgt hvordan elbiler kommer til at bidrage til klimaregnskabet de næste 20 år.

Der kommer flere og flere ladestandere til elbiler rundt om ved de danske supermarkeder og universiteter. Når man benytter disse vil det oftest være på tidspunkter hvor elforbruget traditionelt er højest, hvilket betyder at alle kraftværker er i sving – også de kulfyrede. Sådan skriver Michael Reiter og Bjørn Godske i Ingeniøren den 2. marts 2012.

Hans Henrik Lindboe, partner i rådgivningsfirmaet Ea Energianalyse, udtaler til Ingeniøren; ”Det er jo ikke af hensyn til miljøet, at supermarkeder opstiller ladestandere, og da slet ikke hurtigladere. Det giver et ufleksibelt forbrug, og den ekstra strøm skal typisk produceres på kulkraft.”

Dette er i hvert fald tilfældet på den korte bane, og skyldes at strømmen til elbiler de næste mange år vil komme fra kulkraftværker og ikke vindmøller. 

Ikke ”enten eller,” men ”både og”

Rapporten afholder sig fra at komme med direkte anbefalinger til politikerne omkring hvilken teknologi der skal satses på for at reducere transportsektorens udledning. Dette skyldes at det ikke handler om at udelukke den ene teknologi frem for den anden, men at vi skal se på hele palletten af muligheder. 

Ingeniøren skriver at de tyske tal bekræfter en analyse fra EA Energianalyse fra 2011, som viser at mere energieffektive biler med forbrændingsmotor efter alt at dømme vil være en billigere vej til mindre CO2 udslip fra transportsektoren frem mod 2020 end flere elbiler. 

Alt dette viser at vi, som forskerne også udtrykker det, ikke har råd til kun at satse på en teknologi eller et løsningsforslag, hvis vi skal gøre noget ved CO2 udledningen fra transportsektoren. Vi vil aldrig komme til at udskifte hele bilflåden med elbiler, og selvom vi gjorde vil der stadig være tung transport som f.eks. lastbiler og busser, som ikke kan køre på el. Derfor skal vi også arbejde på at gøre disse grønnere – både gennem optimeringer og gennem hvad vi hælder i tanken, hvilket betyder at der også i fremtiden vil være brug for alternativer som bioethanol. 

Kilde: Supermarkedsladeren er fyldt med sort strøm, Ingeniøren, 02.03.2012.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.