Hveiti

refining life

Klimapenge går til skattelettelser

EU-landene er forpligtet til at bruge milliardindtægter fra forurenende virksomheder til klimaformål. Men det gør Danmark ikke, skriver Politiken den 9. september 2011.

Ifølge Politiken så har den danske regering øremærket milliarder fra forurenende virksomheder til skattelettelser.

Det betyder at halvdelen af pengene fra statens salg af CO2-kvoter, som skulle have været brugt til projekter, der kan imødegå klimaforandringer, i stedet ender ud som skattelettelser. 

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, kan kun se én fortolkning af det direktiv, som Danmark selv har stemt for, og Dan Jørgensen, næstformanden for Europaparlamentets miljøudvalg, udtaler at det står sort på hvidt i direktivet, at man skal bruge 50 % af pengene på klimatiltag.

"Danmark har sammen med de 26 øvrige medlemslande lovet at mindst halvdelen af provenuet fra kvotesalget går til klimaformål. Så set fra Bruxelles er sagen ganske simpel", siger Connie Hedegaard.

Øremærket hele kvotegevinsten til andet end klimamål

En ny undersøgelse fra den tjekkiske miljøorganisation Centre for Transport and Energy, viser at Danmark er det eneste af 14 EU-lande, der har øremærket hele kvotegevinsten til andet end klimaformål.

CO2 kvote ordningen omfatter alle 27 EU medlemslande og tæller mere end 10.000 stationære produktionsenheder, hvoraf ca. 380 er danske.

Formålet med CO2-ordningen er at begrænse udledningen af drivhusgassen CO2 så billigt som muligt, og med størst mulig fleksibilitet for de virksomheder der deltager.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.