Hveiti

refining life

Danmarks energi-selvforsyning falder

Danmarks overskud på handelsbalancen med energivarer er halveret til 5,9 milliarder kroner. Også selvforsyningsgraden falder, viser nye tal fra Energistyrelsen, skriver Erik Holm på ing.dk, 20. marts 2012.

Danmark taber både penge og forsyningsmæssig uafhængighed på, at olie- og gasproduktionen er faldende. Det viser den nye energistatistik fra Energistyrelsen.

Overskuddet på handelsbalancen med energivarer er halveret til 5,9 milliarder kroner, til trods for en enorm stigning i råolieprisen, som steg med 40,1 % fra 2010 til 2011.

Årsagen skyldes blandt andet at importen af energivarer steg 14,3 milliarder kroner i 2011, mens eksporten kun voksede med 8,3 milliarder kroner. 

Ifølge Energistyrelsen eksporterer Danmark stadigvæk mere olie, end vi importerer, men den faktiske import trækkes op af en række specifikke og ret dyre olieprodukter. Det drejer sig blandt andet om en omfattende import af flybrændstof, skriver Erik Holm.

Det faktiske danske forbrug af olie faldt med 2,7 % i forhold til 2010, mens forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 16,2 og 16,7 %. Ifølge Energistyrelsen skyldes det primært en varmere vinter, samt at Danmark var nettoimportør af elektricitet i løbet af året.

Opgørelsen viser samtidig, at andelen af vedvarende energi steg fra 20,2 til 22,1 % af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2011.

hveiti hjælper selvforsyningen

Som artiklen på ing.dk viser, er der mange grunde til at biobrændstof spiller en væsentlig rolle i fremtidens Danmark. 

Danmark er i dag forpligtet til at blande 5 % bioethanol i al benzin, men eftersom Danmark endnu ikke har en egenproduktion af bioethanol, bliver denne importeret – hovedsageligt fra USA. Derfor er fordelene ved Danmarks kommende bioraffinaderi - hveiti - mange. Den kommende produktion vil hjælpe med at mindske importen af bioethanol, samt afhjælpe Danmarks afhængighed af olie. 

hveiti’s årlig produktion af 200 mio. liter bioethanol vil kunne dække 10 % af Danmarks benzinforbrug. Der ud over har bioethanol fra hveiti en CO2 reduktionsevne på 70 %, hvilket vil sige at produktet udleder 70 % mindre CO2 end benzin. Denne reduktionsevne er langt højere end fra tilsvarende produkter importeret fra USA. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.