Hveiti

refining life

Politikerne opfordres til at se nuanceret på biobrændstoffer

Inden Europa-Parlamentet begynder sin sommerferien, vil medlemmerne af Miljøudvalget stemme om hundredvis af ændringsforslag om EU’s politik for biobrændstoffer. Efter en lang og intensiv offentlig og politisk debat, er forventningerne høje.

Det skriver Rob Vierhout, generalsekretær for den europæiske forening for vedvarende ethanol (ePURE) på theparliament.com, 10. juli 2013.

Baseret på de eksisterende lovgivningsmæssige rammer, har den europæiske vedvarende ethanol industri skabt og opretholdt 70.000 direkte og indirekte arbejdspladser i Europa under den seneste økonomiske krise, og investeret € 8 mia. i produktionsanlæg, herunder nogle af de mest energieffektive anlæg i verden. De miljømæssige fordele ved europæisk vedvarende ethanol er klare: Det sparer op til 90 % drivhusgasser (GHG) i forhold til olie.

Med det foreslåede fem % loft på fødevarer/foder afgrøde-baserede biobrændstoffer, bliver de nuværende investeringer i denne sektor ikke sikret. Et sådant loft ville sætte en bremse på væksten i en europæisk industri for vedvarende energi og forhindre skabelsen af hårdt tiltrængt beskæftigelse.

Vi opfordrer derfor medlemmer af Europa-Parlamentet til at fortsætte en positiv dagsorden for vækst og beskæftigelse i Europas kulstoffattig økonomi, gennem en revision af Brændstofkvalitetsdirektivet og Direktivet om Vedvarende Energi. Vi har tillid til, at Europa-Parlamentets medlemmer vil støtte de fortsatte bestræbelser for nedbringelse af drivhusgasemissionerne i EU-transport.

Biobrændstoffer giver en unik mulighed for at gøre landbruget mere bæredygtigt, øge udbyttet og øge væsentlige investeringer i en fødevare-brændstof synergi. EU’s ethanolproducenter er forpligtet til at sørge for mad og brændstof, og det er en kendsgerning er ethanolindustrien producerer lige så meget mad som ethanol. Det proteinfoder, som bliver co-produceret, hjælper Europa til en lavere import og er af strategisk betydning for EU’s kvægavlere, som står over for et ildevarslende protein-underskud. Som et resultat, kan næsten en million hektar landbrugsjord i lande uden for EU anvendes til andre formål end produktion af dyrefoder til Europas husdyr.

Som europæiske producenter af vedvarende ethanol støtter vi stærkt behovet for at sikre adgang til mad for alle. Vi fordømmer jordtyveri og støtter skræddersyede foranstaltninger til at løse specifikke problemer. Bekymringer om disse spørgsmål bør ikke forhindre medlemmerne i at danne sig balanceret billede og bevæge sig ud over stereotyper, når der stemmes på torsdag.

En nylig artikel af en forsker ved Ecofys nævner, at en detaljeret analyse af data om jordhandler indsamlet af The International Land Coalition viser, at mellem 140 og 810 tusind hektar jordhandler kan have været motiveret af EU biobrændstoffer, og vi vurderer at omkring 250 tusind hektar udgør en alvorlig grad af bekymring, idet de kunne være mulige jordtyverier. Mens dette bestemt ikke er ubetydeligt, er det meget mindre end de seks millioner hektar citeret i medierne. Biobrændstof-jordtyverier er tydeligvis ikke den egentlige årsag til sult.

Vedvarende ethanol fremstillet i Europa forårsager ikke sult. Ingen biobrændstoffer er importeret fra Afrika til Europa, og at gøre biobrændstof til årsag til sult ville være at gå væk fra de virkelige problemer og vedligeholde de eksisterende sult problemer i verden. Den vedvarende ethanol industri opfordrer derfor atter MEP'erne til at huske, at Europas vedvarende ethanol er lavet på europæisk jord, for Europa.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.