Hveiti

refining life

Novozymes ærgrer sig over EU's skærpede krav til biobrændstoffer

EU vil skærpe kravene til alle førstegenerations biobrændstoffer, og skære dem alle over en kam, hvilket ifølge Novozymes er urimeligt. Det skriver Ulrik Andersen på ing.dk den 18. oktober.

»Hvis biobrændstoffer skal hjælpe os med at bremse klimaændringerne, er de nødt til at være bæredygtige i egentlig forstand. Vi må investere i biobrændstoffer, der virkelig nedbringer emissionerne og ikke konkurrerer med fødevarer. Vi lukker selvfølgelig ikke helt for førstegenerations biobrændstoffer, men sender et tydeligt signal om, at en fremtidig stigning i brugen af biobrændstoffer skal komme fra avancerede biobrændstoffer. Alt andet er ikke bæredygtigt,« begrundede Connie Hedegaard i en pressemeddelelse.

Men der er meget stor forskel på CO2-belastningen fra forskellige typer biobrændstof, og derfor er det alt for unuanceret at skære alle førstegenerations brændstoffer over en kam, mener Novozymes' direktør for Europa, Lars Hansen. 

»Både spørgsmålet om klimaeffekten og påvirkningen på fødevarepriser er blevet blæst voldsomt op. Verdensbanken og IMF har undersøgt effekten på fødevarepriser og har konkluderet, at den er minimal. Dem stoler jeg på,« udtaler han til ing.dk.

Når man snakker om biodiesel kan der være problemer med at bevise klimaeffekten, medgiver han. Men regnestykket ser anderledes ud for bioethanol.

»Når man laver bioethanol af hvede i Europa, får man et proteinholdigt restprodukt, der kan bruges til foder, og det betyder, at den totale balance for bioethanol er meget bedre, end det kommer til udtryk i forslaget.«

Direktivforslag 

Ifølge det nye direktivforslag må førstegenerations biobrændstoffer ikke udgøre mere end 5 % af energiforbruget i den europæiske transportsektor i 2020. Det foreslår EU-kommissærerne Günther Oettinger og Connie Hedegaard i et udspil, der blev offentliggjort onsdag.

Forslaget skal ifølge overskriften minimere klimapåvirkningen som følge af produktion af biobrændstoffer. EU-landene er tidligere blevet enige om, at 10 % af energiforbruget i transportsektoren i hvert medlemsland skal dækkes af vedvarende energikilder i 2020. Men siden målet blev vedtaget, har flere rapporter stillet spørgsmålstegn ved, hvor meget bioethanol og især biodiesel reelt sænker CO2-udledningen - og om brugen af biobrændstoffer får fødevarepriserne til at stige. 

Derfor vil det nye forslag indføre en grænse for, hvor stor en andel af de 10 %, der må dækkes af førstegenerations biobrændstoffer. Ifølge forslaget må førstegenerations biobrændsler kun dække halvdelen af VE-forpligtelsen i transportsektoren. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.