Hveiti

refining life

Ny miljøplan på bordet i EU

EU foretager U-vending og lægger ny miljøplan på bordet, som skal rydde op i energisektoren. Mens det kommer til at gavne visse industrier, kan det betyde lukning af andre, skriver Lars Attrup i Jyllands-Posten, 13.09.12.

”EU’s dramatiske kursskifte på miljøområdet kan ligge en hel industri i graven, men åbner samtidig store muligheder for, at en helt ny grøn industri kan blomstre op i bl.a. Danmark,” skriver Lars Attrup.

Biodiesel på vej ud

EU Kommissionen er på vej med nye regler på biobrændstofområdet. Disse regler som kan betyde lukning af størstedelen af biodieselindustrien i Europa – en industri som er skabt på baggrund af en politisk beslutning om brug af biobrændstoffer i transportsektoren, og som i dag omsætter for ca. 100 mia. kr.

Dette skyldes de såkaldte regler for indirekte arealanvendelse (ILUC), som EU Kommissionen er på vej med. Disse skal vurdere den indirekte effekt brugen af arealer til dykning af biobrændstoffer har på arealer andre steder i verden – altså at man f.eks. kan blive nødsaget til at øge det globale landbrugsareal, for at producere den samme mængde fødevarer.

Forøget fokus på bæredygtighedsbegrebet

EU Kommissionen kommer ifølge Jyllands-Posten også med et forslag om at de såkaldte 1. generations biobrændstoffer (baseret på eksempelvis hvede, majs og sukkerroer) maksimalt må udgøre 5 % af energiforbruget i transportsektoren i 2020. Det overordnede mål for energiforbruget i transportsektoren i 2020 er stadig 10 % vedvarende energi, men alt over de 5 % skal komme fra 2. generations biobrændstoffer (som f.eks. halm, træ og alger). 

”Samtidig indfører EU Kommissionen et system, hvor de negative bivirkninger ved de enkelte typer af biobrændstoffer modregnes i den beregnede klimaeffekt,” skriver Lars Attrup i JP onsdag den 12/9 12.

”Det er godt at EU kommissionen nu endelig efter to års ventetid ”måske” kommer med ILUC regler for produktion af både biogas, bio-diesel og bioethanol,” udtaler Svend Brandstrup, adm. direktør i hveiti.

Han tilføjer. ”Nu skal der dansk fokus på bæredygtighedsbegrebet ud fra en helhedsbetragtning. Hos hveiti anser vi regeringens kulegravning som nødvendigt, og på høje tide, ud fra den holdning at alle vores resurser skal udnyttes optimalt, og omformes/genbruges til værdifulde produkter med et så minimalt og effektivt energiforbrug som muligt.”

”De nye EU-regler er blevet til på baggrund af beregninger fra bl.a. International Food Policy Research Institute. Ifølge disse beregninger udleder biodiesel fremstillet af raps lidt mere CO2 end konventionel diesel. Til gengæld viser beregningerne, at bioethanol fremstillet af majs eller hvede har en betydelig, positiv miljøeffekt. Dette tages der også højde for i oplægget til de nye EU-regler,” skriver Lars Attrup.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.