Hveiti

refining life

Nye videnskabelige rapporter om biobrændstof ændrer debatten i Bruxelles

En nylig bølge af uafhængig videnskabelig data trækker en ny linje mellem propaganda og virkelighed, skriver ePURE, den europæiske forening for bæredygtig ethanol, i en pressemeddelelse i dag.

Et væld af videnskabelige undersøgelser, der er udstedt af internationale organisationer, kendte universiteter og uafhængige konsulentvirksomheder viser det bidrag, som biobrændstoffer yder til fødevaresikkerheden og afslører dermed flere NGO'ers falske beskyldninger mod industrien.

En ny amerikansk undersøgelse foretaget af University i Illinois konkluderer, at værdierne for indirekte arealanvendelse (ILUC) for biobrændstoffer er langt mindre end foreslået af Europa-Kommissionen. Forskerne observerede, at de nuværende ILUC modeller bruger lavere værdier for at øge udbytter end de faktiske observerede datatendenser, baseret på EU IFPRI modellen. Forfatterne har bekræftet, at der er en 95 % forskel i de værdier, som Europa-Kommissionen har beregnet, primært som følge af bedre forståelse for så vidt angår arealanvendelse, høstudbytte og skovbrug i EU, Canada og USA.

I henhold til priser, så konkluderede Verdensbanken for nyligt, at olie er ansvarlig for 2/3 af fødevareprisstigningerne, og at biobrændstoffers indvirkning på råvarepriserne på fødevarer var blevet overdrevet. Den uafhængige konsulentvirksomhed, Ecofys, der anvendes af både industrien og NGO'er, har ligeledes understreget samspillet mellem olie-og fødevarepriser og bekræftet, at biobrændstoffer bidrager til fødevaresikkerhed og prisstabilitet.

"Denne Ecofys undersøgelse repræsenterer et stort skridt i forståelsen af samspillet mellem biobrændstoffer og fødevarepriser. Den afslører den begrænsede indvirkning, som produktion af biobrændstof har haft på fødevarepriserne, og anerkender den betydning, co-produkter har på at styre presset på arealanvendelsen," udtalte Carlo Hamelinck, forfatter til den nye rapport.

Debatten fokuserer også på jordtyveri. Land Matrix Global Observatory gjorde fornylig opmærksom på, at antallet af jordtyverier var blevet massivt overdrevet og at kendte tilfælde af jordtyveri ikke havde noget med biobrændstof at gøre. Dette bliver bekræftet af Storbritanniens Overseas Development Institute, som gør opmærksom på, at jordtyveri i udviklingslandene pga. biobrændstof ikke er understøttet af beviser.

Ligeledes viser undersøgelsen af IISD rapporten fra i år tydeligt, at der er behov for at rette data og foreslå mere nøjagtig input til de politiske beslutningstagere, idet forfatterne offentligt indrømmede, at deres konklusioner vedrørende tilskud til biobrændstoffer var forkerte og overdrevet. Denne brøler blev bekræftet af en separat Ecofys rapport, som viser at tallene var blevet overdrevet med mindst 50-60 %.

"Når du ser på alle de seneste videnskabelige og uafhængige beviser, står det klart, at vi har en bæredygtig og konkurrencedygtig ethanolindustri herhjemme i Europa. Den kommende afstemning i Europa-Parlamentet bør være om hvordan man kan fremme vækst og investeringer, eller endda om hvordan man skaber flere end de eksisterende 70.000 arbejdspladser i det næste årti og videre. Det er de vigtige kendsgerninger. Alternativet er, at tage stokken og straffe forbrugere, arbejdstagere og erhvervsliv bare for at skabe ideologi, modsigelse og usikkerhed. Vi opfordrer medlemmerne af Europa-Parlamentet til at træffe det bedste valg for Europa og til at godkende Energiudvalgets (ITRE) forslag til ændring af VE-direktivet ", udtaler Rob Vierhout, generalsekretær i ePURE .

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.