Hveiti

refining life

Rio+20: udfasning af støtte til fossile brændsler

Selvom slutdokumentet fra Rio+20 konferencen, som i disse dage finder sted i Rio de Janeiro, bliver kritiseret for at være uambitiøs, sætter det fokus på en vigtig ting: at vi er nødt til at stoppe støtten til fossile brændsler.

EU klimakommissær, Connie Hedegaard, er langt fra tilfreds med resultatet af FN-topmødet om bæredygtig udvikling. På sin facebook profil skriver klimakommisæren: Sigende, at ingen i rummet var glade, da Rio-teksten blev vedtaget. Så svag er den.

Ministre og diplomater har i flere dage været i gang med de hårde forhandlinger i Rio de Janeiro, og blev tirsdag enige om den sluterklæring, som stats- og regeringscheferne senere på ugen skal godkende ved FN-topmødet.

Udfasning af støtte til fossile brændsler

Selvom aftalen er svag, indeholder den et grønt skridt i retning af gradvist at få udfaset støtte til fossile brændsler som olie og benzin. Der er ikke sat nogen konkrete datoer eller konkrete mål for udfasningen, men fokus er nu rettet mod at en udfasning af støtten til fossile brændsler er en nødvendighed for at opnå skiftet til en grøn og bæredygtig økonomi. 

Samtidig med at der bliver arbejdet på at udbrede brugen af vedvarende energi, bruger regeringer verden over hvert år milliarder på støtte til de selv samme fossile brændsler, som de prøver at udfase. Derfor at det rigtig vigtigt at der med denne aftale bliver sat fokus på dette dilemma. 

Rio+20-mødet følger op på det berømte verdenstopmøde om bæredygtig udvikling som fandt sted i Rio de Janeiro i 1992.

Med over 50.000 forventede deltagere bliver Rio+20 efter alt at dømme det største FN-møde nogensinde.

Kilde: Politiken.dk

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.