Hveiti

refining life

Bioethanol skaber økonomisk vækst i USA

USA’s landbrugsminister, Tom Vilsack, takkede ethanolindustrien for dens bidrag til den amerikanske økonomi i hans hovedtale på den Nationale Ethanol Konference i Orlando, Florida, den 24/2/12 skriver Susanne Retka Schill, 25/2/12, på ethanolproducer.com.

Vilsack, som er tidligere guvernør i Iowa og længe har været forkæmper for bioethanol, takkede ethanolindustrien for at skabe job, bidrage til en rekord stor landbrugsindtægt og et handelsoverskud sidste år. 

Han opfordrede ethanolindustrien til at arbejde på at uddanne det amerikanske folk i fordelene ved brugen af vedvarende energi – både i forhold til den nationale økonomi, men også i forhold til landbrugets bidrag. 

Han understregede at det amerikanske landbrugs bidrag til landets fødevaresikker, generelt er en ting folk glemmer. USA er ifølge Vilsack et af de eneste lande i verden som kan brødføde sig selv, uden at være tvunget til at importere, hvilket den amerikanske befolkning tager for givet. Det har bl.a. betydet at amerikanske forbrugere bruger under 10 % af deres indkomst på mad, i modsætning til mange andre I-lande, som bruger 20-30 % af deres indkomst, og U-lande som bruger 50-75 % af deres indkomst på mad.

Ethanolens positive bidrag til energisikkerhed er også en ting som folk undervurderer. 

USA er gået fra at importere 62 % af deres brændstof til 50 %, og udviklingen fortsætter i den retning, hvilket skyldes brugen af bioethanol.

Læs hele artiklen på ethanolproducer.com

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.