Hveiti

refining life

Ny håndbog om biobrændstof fokuserer på de mange muligheder

Rapporten “Bringing biofuels on the market” kommer med en omfattende oversigt over de forskellige typer af biobrændstof, og de tekniske muligheder som eksisterer, for at opnå det forventede biobrændstofforbrug i EU i 2020.

Rapporten konkluderer, at hvis man udnytter de nuværende iblandingsgrænser for biodiesel i diesel (B7) og bioethanol i benzin - E10 (benzin iblandet 10 % bioethanol) - så kan vi nå en samlet iblanding på 7,9 % i EUs transportsektor i 2020. 

Øget brug af avancerede biobrændstoffer og brug af øgede mængder bioethanol i kompatible biler (f.eks. E20) kan spille en vigtig rolle. Øget brug af biometan og øgede mængder af biodiesel kan ligeledes bidrage. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.