Hveiti

refining life

Stop tilskud til fossile brændsler

Regeringerne er nødt til at stoppe med at give tilskud til fossile brændsler, hvis den globale bioenergibranche skal vokse, udtaler den svenske bioenergiforening Svebio.

Bioenergi er stadig nødt til at konkurrere med andre brændstoffer, da folk vil fortsætte med at bruge hvad der er billigst, på trods af truslen om klimaændringer og fossil brændstofsikkerhed, sagde præsident for Svebio, Gustav Melin, på World Bioenergy konferencen i Jonköping, Sverige.

"Globalt set bruger regeringerne $500 milliarder dollars om året på produktionen af fossile brændstoffer," sagde Melin. "Dette hindrer en vedvarende udvikling. Det er især svært i lande, hvor de har faste energipriser for forbrugerne, hvilket vil sige at hvis priserne stiger, så er regeringen nødt til at støtte fossile brændsler endnu mere."

Sverige gennemfører en "forureneren betaler-princippet" med svovl, kvælstof og kulstofemissioner, fortalte Melin.

"Det er en af de vigtigste årsager til, at Sverige har opnået en tredjedel bioenergi i sit eget energimix," Melin sagde. "Kulstof-skatten er vigtig i forhold til at gøre udledningen af brændstoffer dyrere."

En anden vigtig faktor i at hjælpe bioenergi markedet er at gøre brug af fjernvarmenettet, og udnytte spildvarmen fra biomasse-kraftværker til opvarmning af boliger.

 

Kilde: argusmedia.com, 29. maj 2012.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.