Hveiti

refining life

Forældet regulering blokerer for mere og bedre bioenergi

Det går for langsomt med at forny EU-reglerne for brug af bioenergi. Det mener DI Bioenergi, der nu vil have de langsigtede rammer på plads, skriver Energy-Supply.dk den 31. oktober.

Den 30. oktober afholdt DI Bioenergi årsdag hvor politikere, industri og fagforening mødtes for at diskutere de udfordringer, som de mener, Danmarks bioenergi industri står overfor.

Selv om politikerne i Danmark og resten af EU i stigende grad ser på bioenergi som en del af løsningen til at erstatte fossile brændsler, går det langsomt med at forny EU-reglerne for brug af bioenergi.

De regler, vi har i dag for bioenergi, afspejler desværre stadig teknologien, som den så ud for tre år siden. Så reguleringen i dag afspejler på ingen måde den store teknologiske udvikling, der er sket inden for bioenergi. Nu skal lovtempoet op, så danske bioenergivirksomheder kan udnytte vores styrkeposition til gavn for både klimaet og danske job,” siger Svend Brandstrup Hansen, formand for DI Bioenergi og direktør i Hveiti til Energy-supply.dk.

Klare kriterier for bæredygtighed

Ifølge DI Bioenergi efterlyser de danske producenter af bioenergi samtidig klare bæredygtighedskriterier for fast biomasse.

Vi så meget gerne, at der snarest muligt kom klare, europæiske kriterier for bæredygtigheden af faste bioenergikilder som træ. Det ville for det første sikre, at vi udnytter de begrænsede ressourcer, vi har, bedst muligt. Og for det andet ville det give langt bedre grundlag for at investere i de mest bæredygtige løsninger,” siger Svend Brandstrup Hansen.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.