Hveiti

refining life

Danskerne savner politisk handlekraft på klimaområdet

Knap halvdelen af danskerne mener, at politikerne skal gøre mere for at imødegå klimaforandringerne, og mange vil gerne gøre en personlig indsats for at mindske drivhusgasudledningen.

En ny holdningsundersøgelse, som analysevirksomheden SSI har udført for Danmarks grønne tænketank CONCITO, viser at et stort flertal af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne og anerkender, at den globale opvarmning er reel, at den er menneskeskabt, og at vi kan gøre noget for at mindske den. 

Det viser denne udgave af Klimabarometeret, som måler og analyserer udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. 

Den viser også, at næsten halvdelen af vælgerne ønsker, at politikerne gør mere for klimaet, og at deres tiltro til den klimapolitiske handlekraft i regeringspartierne, på trods af den historisk brede energiaftale i marts 2012, er faldende. 

Endelig viser den, at mange danskere gerne vil gøre mere for at mindske deres personlige bidrag til udledningen af drivhusgasser, og at der fortsat er potentiale for at fremme denne indsats gennem oplysning, økonomiske incitamenter og regulering.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.