Hveiti

refining life

Ny rapport: Fødevarespild for milliarder

Hvis madaffaldet blev mindsket med 20 % ville samfundet spare millioner, måske milliarder af kroner. En ny undersøgelse viser at der er et stort potentiale i Norden for at mindske fødevarespildet.

Nordisk Ministerråd og det svenske miljøtilsyn har regnet på hvor mange penge man kan spare hvis den samlede mængde af madaffald i Norden mindskes med 20 %. Den største gevinst ligger i at vi slipper for miljøomkostningerne for den mad som ikke længere bliver smidt ud, eksempelvis i form af overgødning og udslip af drivhusgasser.

I alt kan eksempelvis Sverige tjene mere end 12 milliarder kroner gennem mindskede miljøomkostninger og erhvervs- og privatøkonomiske besparelser. Den erhvervsøkonomiske gevinst for butikker og grossister ville være cirka 120 millioner kroner om året.

I Norge vil branchen forsøge at mindske fødevarespildet med 25 procent inden 2015. I Danmark har miljøministeren opfordret til initiativer med henblik på at mindske mængden af mad som smides væk uden grund.

Omkring 240.000 tons fødevarer fra butikker i Norden ender hvert år som madaffald. Det fremgår af en ny nordisk undersøgelse som er finansieret af Nordisk Ministerråd. De typiske varegrupper er frisk frugt, grønsager og brød. Andre varegrupper som ofte kasseres er kød, fisk, færdigretter og mejeriprodukter.

Kilde: Norden.org

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.