Hveiti

refining life

Hveiti til World Ethanol & Biofuels Conference i München

Den 5. - 8. november deltog Svend Brandstrup, adm. direktør i Hveiti, i den årlige World Ethanol & Biofuels Konference, som i år blev afholdt i München, Tyskland.

Dels tvunget af økonomiske årsager, men også grundet de politiske vinde, var biobrændstofindustrien som i denne uge mødtes i München mere end nogensinde inspireret til at omlægge deres produktioner, hvilket var det helt centrale fokus på årets konference. 

Det allermest slående ved konferencen var at branchen fuldstændigt har ændret fokus. Hvor fokus før var på at producere bioethanol, er fokus nu på at alle skal være bioraffinaderier, hvor værdien af alle produkterne fra produktionen bliver medregnet,”

udtaler Svend Brandstrup og fortsætter:

Hele branchens fokus ligger nu på at reducere energiforbruget.

Der var blandt aktørerne i branchen enighed om at fremtidens biobrændstofproduktioner kommer til at være bioraffinaderier som Hveiti, hvor man har fokus på forædling og optimering af udnyttelsen af råvaren. 

Branchen uforstående over EU forslag 

Samtidig herskede der i branchen en trist stemning grundet EU Kommissionens direktivforslag, hvor man lægger op til en reducering af iblandingskravet for biobrændstoffer. Branchen er uforstående over for at man fra EU's side vælger kun at inkludere energiperspektivet i direktivforslaget, og helt ser bort fra CO2 reduktionspotentialet, og hvordan denne branche kan være med til at styrke både landbruget og klimaet.

Dette skyldes at man i EU ikke tager højde for de produkter som samtidig bliver produceret, når man producerer biobrændstof. Værdien er disse produkter, som f.eks. kraftfoder, bliver ikke talt med, hvilket vil sige at man ikke tager højde for at den råvare, som f.eks. hvede eller majs, som man bruger i produktionen, ikke kun bliver brugt til at producere brændstof, men også til produktion af fødevarer og foder. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.