Hveiti

refining life

Grenaa Havn fremlægger Masterplan for 2030

Grenaa Havn A/S har i samarbejde med Norddjurs Kommune og Region Midtjylland udarbejdet en omfattende masterplan for selve havnen og de tilknyttede erhvervsarealer.

Masterplan 2030 skaber rammerne for en massiv udvidelse af havnen samt de bagvedliggende erhvervsarealer og kommer med anbefalinger til infrastrukturforbedringer i baglandet. En projektgruppe har gennem halvandet år foretaget et omfattende analysearbejde, ligesom arbejdet med masterplanen har involveret erhvervsliv, kunder på havnen og eksterne interessenter. 

Havnen udvides

Masterplanen lægger op til en etapeopdelt udvidelse af Grenaa havn. Den fuldt udbyggede havn vil i 2030 have godt 4 km kaj, et uddybet bassin på 15 meter, og det kajnære erhvervsareal udvides med 660.000 m2. Havnen organiseres desuden med en logisk og hensigtsmæssig opdeling af de forskellige brugere og funktioner.

Transportkorridor til Grenaa havn

Forarbejdet med den nye omfartsvej nord om Grenaa er i fuld gang, og vejen forventes indviet i 2015 eller begyndelsen af 2016. Vejen vil sikre en optimal transportkorridor til og fra Grenaa havn fra det nye erhvervs- og industriareal, der kommer til at ligge i direkte forbindelse med Grenaa havn.

I det seneste transportforlig indgår desuden en aftale om at sikre bedre og smidigere transport af vindmøller og andet sværgods til fire udvalgte jyske havne, heriblandt Grenaa Havn. Aftalen indebærer, at der laves transportkorridorer fra de midtjyske vindmølleproducenter og ud til havnene, så man undgår unødige omveje og samtidig skaber størst mulig trafiksikkerhed.

Nyt nordligt erhvervsområde

Masterplanen foreslår desuden, at der afsættes et stort område nordvest for havnen til pladskrævende industri. I planen indgår dette nye industriområde i en nytænkt planløsning for hele dette område, fra byen mod sydvest og Fornæs mod nordøst. Ved at etablere grønne bælter afskærmes beboelse fra industriområderne og samtidig etableres en grøn korridor ned mod havet.

Find mere information om Masterplanen på Grenaa Havns hjemmeside.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.