Hveiti

refining life

Danmark bryder løfter om regnskove

I Sydamerika fortrænger sojamarker regnskovens oprindelige folk og sjældne dyr som jaguar, bæltedyr og kæmpemyresluger. Og det er Danmark medansvarlig for, påpeger Verdensnaturfonden.

DR Nyheder skriver 31. juli 2011 på deres hjemmeside at regeringens politik for at mindske presset på de tropiske skove kun retter sig mod import af ulovligt fældet træ - og tømmer udgør kun 20 % af de produktionsarealer, Danmark indirekte lægger beslag på i troperne. På 80 % af arealerne dyrkes der soja og palmeolie, og her er marker og plantager ofte etableret på ryddede skovarealer.

Regeringen er alt for fokuseret på tømmer og tager slet ikke højde for det store pres, vi gennem Danmarks import af soja og palmeolie lægger i udviklingslandene, siger Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF Danmark.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.