Hveiti

refining life

Indtag af protein fra ethanol-produktion reducerer malkekøers metanproduktion

En canadisk undersøgelse har påvist at DDGS (protein-produkt fra produktionen af bioethanol) kan hjælpe med at reducere metanproduktionen og øge mælkeproduktion hos malkekøer, skriver Holly Jessen, 24. maj 2013 på ethanolproducer.com.

Chaouki Benchaar som er forsker ved Agriculture and Agri-Food Canada’s Dairy and Swine Research and Development Centre i Sherbrooke, Canada, har foretaget en 4,6 måneder lang undersøgelse, hvor malkekøer blev fodret med DDGS i stigende rater at 10, 20 og 30 %, mens han samtidig mindskede køernes korn og sojaprotein indtag. Konklusion var, at jo mere DDGS koen spiste, jo mindre metan (CH4) producerede den. Ved 30 % DDGS indtag var metanproduktion således 14 % mindre. 

Undersøgelsen vidste også, at når koen spiste 30 % DDGS, forøgedes mælkeproduktionen med 4 kilogram om dagen. Det samlede tørstofindtag steg også, hvilket vil sige at koen spiste mere. Chaouki Benchaar påpeger at korn er en værdifuld energikilde og soja er en værdifuld proteinkilde. Derfor, når man tilføjer DDGS, som både er en energikilde og en proteinkilde, så betyder det besparelser i husdyrproduktionen, udover at det samtidig resulterer i en mindsket metanproduktion og en større mælkeproduktion. 

Læs hele artiklen på ethanolproducer.com.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.