Hveiti

refining life

Concito sætter fokus på konsekvenserne af Danmarks import af soja

5,7 - dette er ugens klimatal fra Concito og så mange mio. ton CO2 Danmarks import af soja til dyrefoder årligt forårsager.

 

 

I takt med at forbruget af kød vokser, vokser importen af sojaprotein til foder. 

Mellem 1990 og 2010 er den danske import af soja vokset med i snit 23.500 tons om året, og i dag importeres der knap 1,8 mio. tons soja årligt (Danmarks Naturfredningsforening, 2012).

Hveiti kan erstatte 9 % af importen

Det proteinrige kraftfoder, som er et af de produkter Hveiti kommer til at producere, vil kunne erstatte en mængde der svarer til ca. 9 % af Danmarks årlige import af soja, som hovedsageligt kommer fra Sydamerika. 

Dette svarer til en CO2 reduktion på 610.000 ton årligt.  

Samtidig betyder den mindskede import, at der bliver frigivet landbrugsareal i Sydamerika, som i stedet vil kunne blive brugt til produktion af fødevarer. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.