Hveiti

refining life

Råolie bremser den globale økonomi

Det Internationale Energiagentur (IEA) udgav den 12. november det årlige World Energy Outlook, som beskylder råolie for at bremse den globale økonomi og forværre klimaændringerne.

The Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) reagerede og erklærede, at biobrændstoffer er i stand til både at forbedre den globale økonomi og miljøet.

"Erfaringer viser, at en stigende global produktion af biobrændstoffer ikke blot vil bryde vores afhængighed af råolie, men også have en positiv indflydelse på vores økonomi og vores miljø,"

udtalte Bliss Baker, talsmand for GRFA.

IEA rapporten skitserer det nuværende ”uholdbare energisystem, som sætter en bremse på økonomien," fordi råolieindustrien får rekord store tilskud og oliepriserne fortsat ligger enestående højt. Ifølge en rapport bestilt af GRFA og udgivet tidligere på året bidrog den globale biobrændstofindustri med 277,3 milliarder dollars til den globale økonomi og støttet næsten 1,4 millioner arbejdspladser i 2010.

"Vi kan ikke fortsætte med at stole på og støtte en afhængighed af råolie, der fortsat hæmmer den økonomiske vækst, når biobrændstoffer allerede yder et væsentligt bidrag til den globale økonomi,"

tilføjede Bliss Baker.

World Energy Outlook forudsiger, at "den globale energiefterspørgsel stiger med over 1/3 i perioden frem til 2035. Energi-relaterede CO2-udledninger stiger fra skønsmæssigt 31,2 gigaton i 2011 til 37 gigatons i 2035, hvilket peger på en langsigtet gennemsnitlig temperaturstigning på 3,6 C."

GRFA forventer, at produktion af ethanol alene vil reducere drivhusgasudledningen med 100 millioner tons globalt. Dette er en reduktion på 276.000 tons drivhusgasser om dagen, hvilket svarer til at ca. 20,2 millioner biler bliver taget af vejene om året.

"Biobrændstoffer giver et positivt økonomisk løft og renere luft. Vi er nødt til hurtigt at vedtage politikker, der tilskynder til udvikling af alternativer som biobrændstoffer af hensyn til vores økonomi og miljø," konkluderede Bliss Baker.

The World Energy Outlook præsenterer fremskrivninger af energitendenser frem til 2035 og indsigt i, hvad det betyder for energisikkerhed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk udvikling. Rapporten dækker alle energikilder, sammen med en opdatering om klimaspørgsmål.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.