Hveiti

refining life

Økologi eller biobrændstoffer?

Økologi er ødelæggende. Sådan lyder overskriften i et debatindlæg af Marie-Louise Thøgersen i Jyllands-Posten den 15. april. Sættes påstanden ind i debatten om arealanvendelse, har hun fuldstændig ret.

På den ene side støtter en bred vifte af politikere EU-Kommissionens linje om, at man for guds skyld ikke må nedlægge fødevareproduktion i EU for at producere energiafgrøder, da det i sidste ende hverken vil gøre fra eller til i CO2 regnskabet. På den anden side gives der i et stadig større omfang statsstøtte til økologisk produktion,” skriver Marie-Louise Thøgersen og fortsætter:

De to politiske handlinger er komplet modstridende. 

Paradokset ligger i at udbyttet fra en økologisk dyrket hvedemark kun er halvt så stort som en konventionel dyrket hvedemark. Derfor, hvis man mener, at det ikke er forsvarligt at bruge europæisk dyrket hvede til produktion af bioethanol – en produktion som samlet lægger beslag på 0,76 % af EU’s samlede landbrugsareal – så brude man måske også se på de arealer økologi lægger beslag på. 

Økologi ligger i dag beslag på ca. 10 mio. ha. Produktion af biomasse til bioethanol lægger beslag på ca. 1,4 mio. ha. Marie-Louise Thøgersen har ret - der er brug for at man sætter debatten i perspektiv.

Læs hele debatindlægget i Jylland-Posten.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.