Hveiti

refining life

Blå biomasse kan gøre dansk landbrug mere bæredygtigt

En satsning på blå biomasse - alger - kan bidrage til et renere vandmiljø, mindre import af foder og masser af biobrændstof, skrev Ellen Ø. Andersen i Politiken søndag den 9. september.

Politiken bragte søndag et interview med Steffen Brandstrup Hansen, som med hveiti a/s som case, har skrevet speciale om bioraffinering af makroalger. 

I interviewet beretter Steffen om hvordan hans speciale grundlæggende handler om en intelligent måde at bruge de ressourcer vi har til rådighed på. Han beskriver hvordan man gennem dyrkning af alger kan opsamle de næringsstoffer, f.eks. kvælstof, som landbruget taber til det marine miljø. 

hveiti a/s og Blue Foods som case

Med case i Blue Foods, som producerer sukkertang, og med udgangspunkt i hveiti a/s procesdesign, har Steffen undersøgt hvor meget brændstof man kan forvente at producere af alger, og hvor stor proteindelen fra algerne vil blive. 

”Ud fra den teknologi og knowhow vi har i dag, kan vi realistisk set producere 5,26 ton (tørvægt) blå biomasse per hektar i de indre danske farvande.”

Dette beviser at der er stort potentiale inden for blå biomasse i de danske farvande, hvilket kan hjælpe til at gøre dansk landbrug mere bæredygtigt. I dag er dansk landbrug ikke videre bæredygtigt, da der bliver importeret store mængder kunstgødning og soja fra andre lande. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt, udtaler Steffen, og forklarer hvordan udnyttelsen af den blå biomasse kan bidrage til en dansk produktion af protein og bioethanol, samtidig med at den reducerer forureningen fra landbruget. 

Download
Læs Steffens speciale her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.