Hveiti

refining life

Hveiti er fremtidens bæredygtige bioraffinaderi

Hveiti (udtales [vajti]) - det oldnordiske navn for hvede.

Produktionskonceptet bygger på en stolt dansk tradition for forarbejdning af landbrugsprodukter og råvaren er netop den type hvede, der dyrkes i Danmark - foderhvede. Derfor hedder vi Hveiti.

Forderhveden forarbejdes i bioraffinerings-processen til fire højværdiprodukter: Bioethanol, kraftfoder, fiber og ren CO2.


Af 1 ton foderhvede tilsat 450 liter vand udvindes:

  • 850 kg proteinrigt kraftfoder.

  • 300 kg bioethanol (380 liter).

  • 50 kg fiber til fødevareformål. 

  • 250 kg ren CO2, som kan bruges til industrielle formål. 


I Danmark dyrkes der årligt ca. 5 mio. tons foderhvede. Foderhveden bliver traditionelt brugt til foder og industriformål. Ca. 1/3 af foderhveden eksporteres uforarbejdet til udlandet, hvor den bruges til bl.a. produktion af bioethanol. 

Hos Hveiti mener vi, at det er sund fornuft, at vi frem for at eksportere hveden for efterfølgende at importere den som forarbejdede produkter, i form af f.eks. bioethanol, udnytter den i en dansk produktion. En produktion som ifølge den nationaløkonomiske beregning af projektet giver 400-600 arbejdspladser, forøget BNP (samlet over de første fem år ca. fem mia. kr.) og et bedre og mere bæredygtigt miljø. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.