Hveiti

refining life
1 of 1

Hveiti video

Se vores video som præsenterer Hveiti’s bæredygtige produktionskoncept, og forklarer hvordan man gennem en bioraffinering af vinterhvede kan producere både mad, foder og bioethanol.

 


Europæiske Bæredygtig Ethanol - Made in Europe

Europa har brug for bæredygtige biobrændstoffer som skaber arbejdspladser og vækst, bidrager til fødevaresikkerhed i Europa, mindsker CO2 udledningen fra transportsektoren og skaber en bedre udnyttelse af landbrugsjorden. 

 


Faktaspot om klima

Proessor Claus Felby fra KU Life fortæller om sin forskning i hvordan vi mest bæredygtigt udnytter planter, træer mv. til energi.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.